Rivers Network

Sharing Knowledge - Raising Awareness - Bridging River's Advocates

Formiranje prekogranicnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Reke Dunav, Drava i Mura proti?u?i kroz Austriju, Sloveniju, Ma?arsku, Hrvatsku i Srbiju, ?ine ekološki najzna?ajnija re?na podru?ja u Evropi i predstavljaju „evropski Amazon". Njihovi tokovi obuhvataju 700 km duga?ak „zeleni pojas", povezuju?i vredna prirodna i kulturna podru?ja, koji ?e uskoro postati jedinstvena celina.

 

You are here:Home#River Blogs#East Europe#Danube#Drava-Mura-Morava-Lake Balaton#Formiranje prekogranicnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Additional Info

  • Location: 47.44,16.45
Read 2108 times
Show Street View

Recent East Europe